shiurimblog

jewish thoughts

Joodse gedachten

Deze blogs werden eerder gepubliceerd maar zijn helaas verloren gegaan. De hier weergegeven commentaren zijn verslagen van shiurim die ik de afgelopen jaren gevolgd heb volgens de orhodox Joodse gedachtengang en zijn afkomstig uit alle Halachisch Joodse stromingen.

Een reactie plaatsen »