shiurimblog

jewish thoughts

De ambivalentie van de Halachah

In mijn excerpt – onderdeel van- en beschrijving uit mijn manuscript en te vinden op mijn blog onder visioenen uit de bijbel – maak ik reeds kort melding over het gebruik van geestverruimende kruiden en het gebruik daarvan binnen de tempeldiensten in het oude Jodendom.

De halacha plaatst het toestaan van kruiden – het gebruik van alternatieve medicatie – reeds bij voorbaat onder de noemer darchei ha emori. Dit is een begrip dat verwijst naar de gewoonte om gebruik te maken van heidense praktijken binnen het Jodendom. En alsof het het een vanzelfsprekendheid is wordt er ver/gewezen naar de Sefaradim – hoe kan het ook anders want we zijn kennelijk toch een ander soort Joden – die dit gebruik handhaven. Ik verwijs hierbij naar een artikel op de site van Chabad van de hand van Rabbi Dr. Shlomo Minkowitz.

Alternatieve medicatie wordt gezien als onconventioneel. Hieronder vallen o.a. Iriscopie, acupunctuur, homeopathie, hydrologie fytotherapie en reflexologie. Als leek zou ik zeggen allemaal vrij onschuldige en non-destructieve vormen van therapie. Toch is men volgens de halachah van mening dat, en in vertaling citeer ik: Er is eenvoudig niet genoeg bewijs om de effectiviteit hiervan aan te tonen, wat echter niet hetzelfde is als het wel behalen van het gewenste resultaat. Een formulering waarmee men zicht goed indekt. Maar wat de uitkomst ook zal zijn moet ik wellicht zeggen “nog niet” want discussies hierover zijn nog in volle gang (will definitely take ages as usual).

Saillant is dat Cannabis in Israel onder bepaalde omstandigheden wel is toegestaan en evenzo is het een feit dat hier het gebruik op wereldniveau het hoogste is. Reeds in 1964 slaagde professor Raphael Mechoulem erin om THC uit cannabis te isoleren en later anandamide. Zeer kort samengevat is anandamide een vetzuur neurotransmitter dat geschikt is voor therapeutisch gebruik, o.a. toepasbaar bij pijn, depressies, vruchtbaarheid en hongergevoel. Het werkt met name in op het geheugen en de controle over de motoriek.

Soms – zoals nu – ben ik helemaal klaar met de halachah en voel ik mij net als de groep dierbare andere gelovigen die om religieuze redenen weigeren hun kinderen tegen van alles en nog wat te laten inenten, en waartoe ik gelukkig niet behoor.

Het artikel eindigt met een verwijzing naar een citaat uit de talmoed Bavli (tractaat Megilah 13b) May we each be blessed with true health, health that precedes and preempts the sickness, and may we witness the ultimate healing of our nation with the coming ofMoshiach, speedily in our days.

AMEN!

%d bloggers liken dit: