shiurimblog

jewish thoughts

de lange arm van de halachah – ספק

De anti tabak lobby heeft het voor elkaar. Inmiddels wordt ook binnen de orthodoxie serieus de vraag gesteld of sigaretten wel of niet kosher zijn. Om mensen erop te wijzen dat iets tegen de religieuze wet is moet het eerst goed worden uitgezocht. En zolang je het niet in of onder d’een of d’andere wet kunt onderbrengen is het safek. Beschaafd vertaald wil dat zeggen twijfelachtig.

Ik citeer (vertaling): “Ervan uitgaand dat de halacha (Joodse wetgeving) de resultaten van de huidige medische wetenschap volgt, dan zou het roken van sigaretten verboden moeten worden”.

Citerend uit de Talmoed, en met name de Psalmen, wordt opgemerkt: “moge G’d de simpelen van geest in bescherming nemen”. Men gebruikt hiervoor het woord “simpletons”. Dat kun je vertalen als “eenvoudigen van geest”, maar ook als ïdioot” en meer van dat soort aanverwante synoniemen.

Ik heb het idee dat men nog geen bindende halachische regels gevonden heeft om het roken van sigaretten aan banden te leggen. En stel ik me zo voor dat ik als een dominee op de kansel de vinger ophef en begin te oreren “dierbare gelovigen…….arrrrgh.

Ik ga toch overwegen om een stevige joint te roken voordat het nooit meer mag! Yesssss

%d bloggers liken dit: