shiurimblog

jewish thoughts

De Mageen David en het niet bestaande geheim

Andere betekenissen die er aan het hexagram gegeven worden zijn o.a. de tekst uit het magische vierkant – een Latijns palindroom – die luidt: Sator-Arepo-Tenet-Opera-Rotas. De oplossing hiervan moet worden gezocht in de vrijmetselarij, welke een uitvloeisel is van de Tempelieren. In de vrijmetselarij wordt de Kluizenaar toegeschreven aan de 2e graad, de gezel. Bij de inwijding in deze graad voert de aankomend gezel een rituaal uit waarbij het graan wordt gezaaid. De gezel krijgt dan het wachtwoord shibboleth, hetgeen enerzijds aangeeft dat men thans behoort tot een bepaalde groep met eigen gebruiken. Anderzijds is shibboleth een uit het Hebreeuws afkomstige naam voor een bepaalde graansoort. In symbolische zin betekent het hexagram dat het graan overvloedig tot bloei zal komen en de gezel als mens op een hoger plan. De betekenis van het anagram komt erop neer dat er staat: De zaaier die moeizaam de ploeg hanteert en het zaad zaait. De vrijmetselarij is omgeven door geheimen. Edoch, het grootste geheim  is dat er geen geheim is.
Gelieve bij het citeren naar de bron te verwijzen
%d bloggers liken dit: