shiurimblog

jewish thoughts

De minnares / de koningin

Niets uit onderstaande tekst mag worden verspreid of geciteerd zonder toestemming van de auteur. 

De minnares / De koningin

In de ordening is deze kaart gekoppeld aan de letter Gimel (ג,) welke de 3e letter is van het Hebreeuwse alfabet met dezelfde letterwaarde. De wortel van Gimel is Gemul1. De betekenis geeft de dualiteit aan van al het geschapene. Beloning of straf, goed en kwaad. De mens heeft in overvloed de vrijheid om te kiezen tussen het één of het andere, maar het andere blijft altijd zijn alter ego.

Dit is de minst eenvoudige kaart om te beschrijven. In alle tarot sets staat de kaart afgebeeld als de keizerin, wat meteen duidelijk maakt dat het om een vrouw gaat in een machtige positie. De titel geeft niet werkelijk haar keizerlijke status aan, maar wel de belangrijkheid van haar persoonlijkheid. Daarom doet de uitleg afbreuk aan de betekenis. Een betere benaming zou zijn geweest De Koningin. Om begrijpelijke reden is dat lastig omdat in de kleine arcana reeds sprake is van 4 verschillende koninginnen.

The queen butterfly2

Bij opgravingen werden in de graftombe van Koningin Hetepheres-I3 vele voorwerpen en sieraden gevonden waarop vlinders staan afgebeeld. Zo zou zij de dochter geweest zijn van de zonnegod Amon Ra en bekend staan onder de naam the queen butterfly. Zij was de meest vooraanstaande koningin in het oude Egypte4, en de vrouw van Snofroe5, de eerste farao. Een gemalin kreeg niet automatisch dezelfde titel, maar had wel de status van koningin, en al naar gelang de belangrijkheid van haar afkomst en positie had zij vele eretitels. Een farao kon meerdere vrouwen hebben, maar slechts één met de titel koningin. Zij bekleedden de belangrijkste functies en hadden vaak ook hun eigen tempels. Één van haar belangrijkste eigenschappen was niet alleen dat zij een mystieke schoonheid was, maar ook de kennis van het bedrijven van de liefde uitstekend beheerste. In die tijd bestond er geen taboe op vrije sex, zowel met de eigen als de andere sexe. Een open symbool van seksualiteit was/is de lotusbloem. Ongetrouwde vrouwen mochten naar wens met iedereen het bed delen, maar een zwangerschap moest wel worden voorkomen. Het spreekt vanzelf dat er onderling veel jaloezie was, vooral bij de kinderen van de verschillende vrouwen.

De in haar tombe gevonden voorwerpen betreffen fraaie met edelstenen ingelegde armbanden met vlindermotieven. Deze hadden behalve een functie als sieraad nog een andere betekenis. De armband is rond en heeft geen eind. Een cirkel of shenring6 is een hieroglief die de eeuwigheid aangeeft en was het teken van de zonnegod. Verondersteld wordt dat Egyptenaren de eersten waren die een trouwring gebruikten als teken van eeuwige liefde.

De vlinder staat in vele religiën symbool voor de onsterfelijkheid van de ziel, haar toekomst in het hiernamaals en ontluikende liefde7. Het is een toonbeeld voor zowel de dualiteit als de schoonheid van de schepping. Het ei en de rups. De pop en de vlinder. Aarde en lucht. Schoonheid is niet slechts het uiterlijk, maar vooral de totale persoonlijkheid van iemand. De perfectie daarvan zit in de volmaaktheid zoals wij dat in congruentie zintuigelijk ervaren. Ook de Ankh of Anch heeft de vorm van een vlinder. Het Jodendom kent verschillende zegeningen8 die de schoonheid van al het geschapene prijzen.

Terug naar de kaart.

Ongeacht de positie geeft de kaart altijd aan dat het gaat om een geduchte tegenstander. Of het een echtgenote is of medeminnares, haar positie is ijzersterk.
Als je het moet opnemen tegen een gewone individuele rivale dan zijn alle strategieën toelaatbaar. Maar het opnemen tegen een rivale in de positie van koningin is vrijwel zinloos en men zal altijd het onderspit delven.

1Sha’ar hagemul – over beloning en straf – Nachmanides – acroniem Rambam – Spaanse rabbijn en kabbalist

2Zie ook masterstudy Dawn Haynes Uv Stellenbosch – en gizamedia.rc.fas.harvard.edu/documents/hetepheres

3Gemalin van farao Snofroe

426e/27e eeuw voor de gewone jaartelling

5Betekenis van de naam “hem van schoon” – ook bekend onder de namen Sneferoe, Seneferoe, Soris en Senefer

6Cirkel in Egyptische hieroglief om de oneindigheid aan te geven

7Samen met chrysanten (China)

8Gezegend zijt gij onze G’d, Koning van het al, die de schoonheid in het universum heeft geschapen. Baruch atah adonai eloheinu melech ha’olam shekahcha lo baolamo.ברוך אתה הי אלקינו מלך העולם שככה לו בעולמו
%d bloggers liken dit: