shiurimblog

jewish thoughts

Nimrod

Ofschoon de inhoud van de bijbel als religieuze grondslag niet gezien kan worden als een publicatie gebaseerd op wetenschappelijke grondslag, is het zeker een aanknopingspunt om zaken nader te onderzoeken. Er zijn vele overeenkomsten te vinden in andere talen en religiën die gebaseerd zijn op dezelfde verhalen uit de bijbel.

Wetenschappelijk onderzoek – o.a. door de als controversieel aangemerkte Egyptoloog David Rohl –  legt een verband tussen de stad Uruk, de Soemerische koning Enmerkar en Nimrod. De naam nimrod betekent ook jager. Enmerkar was eveneens een befaamd jager. Het verschil in naamgeving moet gezocht worden in de destijds gesproken talen, waarbij soms geen klinkers werden gebruikt zoals in het Hebreeuws/phoenicisch.

Nimrod was de kleinzoon van Cham die de zoon was van Noah. De letter Chet (ח‎) wordt in vertalingen vaak verward met de letter Heh (ה). Dat schept verwarring omdat dan de oorspronkelijke betekenis en uitspraak verloren gaat. In de Joodse traditie wordt er geen direct verband gelegd met Enmerkar, ofschoon er vele overeenkomsten zijn die een direct verband lijken te leggen tussen de 2 mannen als zouden die één en dezelfde persoon zijn.

 

%d bloggers liken dit: